Temat szkolenia:Warsztat z technik przesłuchań w Płocku
Termin - 2018-10-15
Miejsce - Klub Prawnika w Płocku, ul. Staromiejska 2
Wykładowcy - Wiesław Zyskowski - trener

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w Klubie Prawnika w Płocku przy ul. Staromiejskiej 2, w dniu 15 października 2018 r. w godz. 9.30–15.00.

Tematyka szkolenia koncentrować się będzie na doskonaleniu umiejętności z zakresu taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz weryfikacji szczerości uzyskanych informacji, dotyczy w przeważającej części umiejętności taktycznych (80%) a nie proceduralnych.

Wiesław Zyskowski – trener, konsultant 12 lat doświadczenia trenerskiego, wykładowca na kilkunastu uczelniach w kraju z zakresu „Psychologii śledczej” oraz „Sztuki pozyskiwania informacji” min. Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie, Sopockiej Szkoły Wyższej, Politechniki Opolskiej; funkcjonariusz Policji przez 18 lat; specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych i kreowania wizerunku oraz przede wszystkim
w zakresie kinezyki (czytanie mowy ciała i jej analiza) oraz przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI.

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100 Wybrane umiejętności praktyczne

 • Podstawy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • Fakty a nadinterpretacja
 • Protokołowanie przebiegu czynności przesłuchania

1100-1115 Przerwa

1115-1300 Umiejętność prowadzenia rozmów i przesłuchań

 • Umiejętność słuchania i obserwowania
 • Pytania, jako podstawowe narzędzie przesłuchania
 • Techniki przesłuchań, umiejętność protokołowania zeznań

Przesłuchanie poznawcze

 • Geneza i obszary zastosowania
 • Fazy przesłuchania poznawczego

1300-1330 Lunch

1330-1500 Wykrywanie kłamstw w trakcie przesłuchań

 • Analiza behawioralna
 • Wskaźniki analizy zachowań.
 • Strategie obronne
 • Analiza wypowiedzi

Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie  www.oirpwarszawa.pl  w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w warsztacie wynosi:

390,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie

780,-zł netto*  dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

999,-zł netto*  dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT

Uwaga!

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona (190), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty:
Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 15.10.2018 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych.
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Natalia Wicik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej