Rejestracja na szkolenie
Temat Szkolenia:
Warsztat z technik przesłuchań w Płocku
Miejsce szkolenia:
Klub Prawnika w Płocku, ul. Staromiejska 2
Data szkolenia:
2018-10-15

Formularz rejestracyjny
Rodzaj rejestracji
Wymagane wybranie trybu rejestracji1. Tylko kompletny i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy może zostać przyjęty.
2. W przypadku jeśli zgłaszającym nie jest uczestnik szkolenia - należy wypełnić i załączyć w formularzu poniżej „Informację o przetwarzaniu danych osobowych" sporządzoną według załącznika


DANE UCZESTNIKA

DANE KONTAKTOWE

DANE DO FAKTURY

ADRES KORESPONDENCYJNY


WPŁATAINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


UWAGI

O SZKOLENIU DOWIEDZIAŁEM SIĘ


Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest niezbędne w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz wystawienia faktury. Posiadają Państwo prawo dostępu Do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.Powrót do szkolenia

Proszę czekać na zarejestrowanie informacji