Nazwa szkolenia Wykładowcy Termin Miejsce szkolenia Rejestracja
Szkolenia
Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne sSR Marcin Krawczyk2018-06-05OIRP w Warszawie Centrum konferencyjno-szkoleniowe ul. Żytnia 15 lok. 16 (piętro I)
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w świetle aktualnego orzecznictwie Sądu Najwyższego (apelacja – zażalenie – skarga o wznowienie postępowania)dr hab. Piotr Rylski2018-06-11OIRP w Warszawie, Centrum konferencyjno-szkoleniowe, ul. Żytnia 15 lok. 16 (piętro I)
Informatyzacja postępowania cywilnegodr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US2018-06-19OIRP w Warszawie, Centrum konferencyjno-szkoleniowe, ul. Żytnia 15 lok. 16 (piętro I)
Zamówienia publiczne – kwestionowane działań zamawiającego – informowanie o nieprawidłowościach, odwołanie do KIO, skarga od orzeczeń KIO, zawiadomienia do Prezesa UZPr. pr. Rafał Jędrzejewski 2018-06-12OIRP w Warszawie, Centrum konferencyjno-szkoleniowe, ul. Żytnia 15 lok. 16 (piętro I)
Inne
Prawo niemieckieAdwokat Armin Dienst
Adwokat Sabina Ociepa
2018-06-26OIRP w Warszawie Centrum konferencyjno-szkoleniowe, ul. Żytnia 15 lok. 16 (piętro I)