Nazwa szkolenia Wykładowcy Termin Miejsce szkolenia Rejestracja
Szkolenia
Praktyczne aspekty zawierania i sporządzania umów w obrocie gospodarczym (wybrana problematyka)dr Iwona Gębusia – radca prawny2017-05-30Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok.16 I piętro
Najnowsze zmiany w K.P.Asędzia Adam Bącal2017-06-06ul. Żytnia 15 lok. 16 I piętro
Warsztaty
Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych w świetle aktualnych problemów praktycznychdr Marek Geszprych2017-06-26ul. Żytnia15 lok.16, I piętro,