Rejestracja na szkolenie
Temat Szkolenia:
Duża nowelizacja Kodeksu postępowania karnego dokonana ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. – 10.03.2020 r.
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16
Data szkolenia:
2020-03-10

Formularz rejestracyjny
Rodzaj rejestracji
Wymagane wybranie trybu rejestracji1. Tylko kompletny i prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy może zostać przyjęty.
2. W przypadku jeśli zgłaszającym nie jest uczestnik szkolenia - należy wypełnić i załączyć w formularzu poniżej „Informację o przetwarzaniu danych osobowych" sporządzoną według załącznika


DANE UCZESTNIKA

DANE KONTAKTOWE

DANE DO FAKTURY

ADRES KORESPONDENCYJNY


WPŁATAINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


UWAGI

O SZKOLENIU DOWIEDZIAŁEM SIĘ


Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest niezbędne w celach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz wystawienia faktury. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.Powrót do szkolenia

Proszę czekać na zarejestrowanie informacji