Temat szkolenia:Wewnętrzne systemy zgłoszeń i ochrona sygnalistów - 17.10.2023 r.
Termin - 2023-10-17
Miejsce - Centrum Konfernecyjno-Szkoleniowe, ul. Żytnia 15/16, piętro I
Wykładowcy - Krzysztof Krak – prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 17.10.2023 r. godz. 9:30-15:00.

Krzysztof Krak – prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom, analityk. Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych oraz systemów zgłaszania nadużyć.

Program szkolenia:

900-930Rejestracja uczestników

930-1100     Sesja I

Zgłoszenia naruszeń prawa i nieprawidłowości w organizacji

 • ryzyka nadużyć w organizacji, zakres możliwych zgłoszeń
 • pracownik – jako źródło informacji o nieprawidłowościach
 • wewnętrzne sposoby zgłoszeń nieprawidłowości
 • wewnętrzne procedury zgłoszeń o nieprawidłowościach – trudności we wdrażaniu i obawy pracowników przed zgłaszaniem
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy a ochrona sygnalistów
 • inne obowiązujące przepisy dotyczące zgłoszeń wewnętrznych i ochrony sygnalistów

1100-1115     przerwa kawowa

1115-1300 Sesja II

Dyrektywa UE oraz projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa

 • podmioty obowiązane do ustanowienia wewnętrznych systemów zgłoszeń
 • obszar naruszeń prawa jako zakres możliwych zgłoszeń
 • status sygnalisty i osób chronionych w związku ze zgłoszeniami
 • obowiązki pracodawcy – ustanowienie wewnętrznej procedury zgłoszeń
 • obowiązki informacyjne wobec sygnalisty
 • obowiązek działań następczych
 • zgłoszenia zewnętrzne i ujawnianie publiczne
 • środki ochrony sygnalisty

1300-1330 lunch

1330-1500   Sesja III

Dobre praktyki i zalecenia dla systemów zgłaszania nieprawidłowości

 • cechy kanałów zgłoszeń
 • elementy decydujące o skuteczności i jak zbudować zaufanie pracowników
 • jak zapewnić poufność i anonimowość?
 • rola osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń
 • dialog z sygnalistami i prowadzenie działań wyjaśniających
 • weryfikacja informacji
 • ocena informacji pod kątem ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa
 • ocena ryzyka szkody i działań niepożądanych wobec sygnalisty
 • standardy i zalecenia oraz wytyczne międzynarodowej normy ISO 37002 – systemu zarządzania zgłoszeniami

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 17.10.2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.
Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej