Temat szkolenia:Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez radcę prawnego – 7.11.2023 r.
Termin - 2023-11-07
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, ul. Żytnia 15/16, piętro I
Wykładowcy - Mirosława Zugaj - doradca podatkowy

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 7.11.2023 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z formami opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazanie zalet i wad poszczególnych form opodatkowania. Informacje przekazane na szkoleniu mają na celu pomoc aplikantowi/radcy prawnemu w wyborze właściwej formy opodatkowania, wskazanie na możliwość i warunki dokonania zmian. Uczestnicy dowiedzą się także jak opodatkowane są spółki prawa handlowego, w formie których mogą być prowadzone kancelarie prawne oraz jakie skutki podatkowe wywiera aport dotychczas prowadzonej kancelarii do spółki. Przekazywana wiedza dotycząca przepisów prawa podatkowego zostanie wzbogacona o aktualne orzecznictwo, dotyczące omawianych kwestii.

Mirosława Zugaj, doradca podatkowy. Partner w Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego. Brała udział w licznych procesach due diligence podatkowego czy przeglądach podatkowych. Posiada także doświadczenie w pracy na stanowisku in house w dużej firmie audytorskiej. Często komentuje tematy podatkowe w prasie i telewizji. Doświadczony wykładowca i trener szkoleniowy.Program szkolenia:

900-930 Rejestracja uczestników

930-1100     Sesja I

 Jednoosobowa działalność gospodarcza:

 1. Jakie są możliwe formy opodatkowania podatkiem PIT:
 • zasady ogólne
 • podatek liniowy
 • ryczałt ewidencjonowany
 1. Kiedy dokonujemy wyboru formy opodatkowania?
 2. Czy mamy jakieś ograniczenia w wyborze?
 3. Czy można zmienić formę opodatkowania?
 4. Jakie są wady i zalety danej formy opodatkowania?
 5. Jaką składkę zdrowotną płaci się w poszczególnej formie opodatkowania?

1100-1115     przerwa kawowa

1115-1300 Sesja II

Spółka

 1. Dopuszczalne rodzaje spółek
 • cywilna
 • jawna
 • partnerska
 • komandytowa
 • komandytowo – akcyjna
 1. Która ze spółek jest podatnikiem podatku dochodowego i według jakiej stawki płaci podatek?
 2. Jak opodatkowani są wspólnicy poszczególnej spółki?
 3. Usługi wspólników świadczone na rzecz spółki:
 • czy mogą być kosztem uzyskania przychodu dla spółki?
 • usługi doradcze a kontrakt menadżerski – różnica w opodatkowaniu.
 1. Kto jest podatnikiem VAT – spółka czy wspólnik?

1300-1330 lunch

1330-1500   Sesja III

Zmiany w formie prowadzonej działalności – skutki podatkowe na gruncie podatku PIT, CIT, VAT dla następujących czynności:

 • przekształcenie jednoosobowej działalności w określoną spółkę
 • założenie spółki z innym radcą prawnym:

1. wniesienie dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa w aporcie

2. wniesienie aportu innego niż przedsiębiorstwo

3. wkład gotówkowy

 • połączenia spółek

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 7.11.2023 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162,
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116,
e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej