Temat szkolenia:Prawo własności przemysłowej – praktyczne aspekty zarządzania portfelem znaków towarowych w przedsiębiorstwie
Termin - 2022-12-05
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16
Wykładowcy - Romuald Żywiecki

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 5.12.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami związanymi ze znakami towarowymi w przedsiębiorstwie od początkowego etapu wyboru nazwy dla produktu lub firmy, przez uzyskiwanie ochrony prawnej oraz po jej uzyskaniu. W toku szkolenia usystematyzowane zostaną podstawowe zagadnienia związane z prawami ochronnymi na znaki towarowe. Uczestnikom przedstawione zostaną również dostępne z krajowego poziomu procedury zgłoszeniowe znaków towarowych oraz narzędzia do klasyfikacji towarów i usług. W ramach jednego z bloków tematycznych uczestnicy będą mogli poznać także narzędzia i metody badania oznaczeń pod kątem ich kolizji z prawami wcześniejszymi.  Szkolenie ma charakter uzupełniający dla podstawowej wiedzy teoretycznej, dzięki czemu radcom prawnym, szczególnie tym pracującym wewnątrz przedsiębiorstw będzie się łatwiej poruszać w tematyce zarządzania znakami towarowymi przedsiębiorstw.

Romuald Żywiecki – rzecznik patentowy, posiada wykształcenie prawnicze. Prawem własności przemysłowej zajmuje się od 2007 roku. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. W latach 2020 – 2022 przewodniczył grupie roboczej ds. IP przy Polskim Związku Producentów Przemysłu Farmaceutycznego. Od 2016 roku odpowiada za globalne zarządzanie dużym portfelem znaków towarowych jednego z wiodących polskich przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100   

Prawo znaków towarowych – wprowadzenie, podsumowanie podstawowych aspektów

 • podstawowe definicje i terminy
 • zasady i reżimy ochrony
 • regulacje

Zakres ochrony znaku towarowego – klasyfikacja nicejska

 • wprowadzenie
 • warsztat z klasyfikacji nicejskiej – Jak budować wykazy towarów? Co jeżeli mojego towaru lub usługi nie ma w klasyfikacji?

Strategia ochrony marki firmy / produktu 

 • rodzaje praw ochronnych na znaki towarowe
 • zdolność odróżniająca znaku towarowego
 • znak silny vs. słaby znak i konsekwencje wyboru
 • możliwy wybór innych kategorii ochrony

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300

Strategii ochrony marki firmy / produktu – aspekt terytorialny

 • Koszty
 • jak chronić i poszukiwać wsparcia?
 • dostępne procedury ochrony

Weryfikacja / badanie znaku – dostępne narzędzia + warsztat pracy na konkretnych bazach do badań   znaków:

 • UPRP
 • MadridMonitor
 • TmView – szybko, wygodnie – ale czy wyczerpująco?

Podobieństwo do innych znaków, ryzyko konfuzji – jak blisko i do kogo?

 • kryteria oceny (zarys)
 • renoma – czemu może to być dla mnie problemem?

1300-1330 lunch

1330-1500

Domeny – dlaczego to ważne i kiedy o tym myśleć – tu czas ma kluczowe znaczenie

 • jak poszukiwać i na co uważać?

Procedury zgłoszeniowe i formalności – podstawowe informacje praktyczne i uwagi:

 • Urząd Patentowy RP
 • EUIPO
 • WIPO
 • krajowe zgłoszenia poza PL

Zarządzanie portfelem znaków przedsiębiorstwa – czy o znak towarowy powinienem dbać?

 • aspekt czasowy i „używanie znaku”
 • archiwizacja materiałów i dowodów używania
 • przedłużanie ochrony
 • kwestia ewolucji znaków – rebranding
 • aktualność rejestrów
 • środki ochrony znaków towarowych przed naruszeniami
 • monitorowanie rejestrów

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 5.12.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej