Temat szkolenia:Umowy powierzenia i transfery danych – kluczowe zagadnienia praktyczne
Termin - 2022-10-31
Miejsce - Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16
Wykładowcy - r.rp. Małgorzata Kurowska

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w dniu 31.10.2022 r. godz. 9:30-15:00.

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT oraz przypadków przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w świetle wyroku Schrems II i aktualnych stanowisk Europejskiej Rady Ochrony Danych. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o przykłady praktyczne / case’y.

Małgorzata Kurowska jest radczynią prawną, współpracuje z kancelarią Maruta Wachta; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, w tym ochroną danych osobowych, compliance oraz obszarem identyfikacji elektronicznej i usług zaufania.

Program szkolenia:

900-930  Rejestracja uczestników

930-1100    Powierzenie przetwarzania danych – zagadnienia wstępne

 • Administrator, procesor, osoba upoważniona – określenie modelu prawnego
 • Kryteria wyboru procesora
 • Wymogi formalne

1100-1115 przerwa kawowa

1115-1300  Umowa powierzenia przetwarzania danych - które klauzule warto negocjować, a gdzie szukać        typowych „pułapek”

 • Zakres powierzenia przetwarzania
 • Obowiązki procesora
 • Prawo audytu
 • Korzystanie z dalszych podmiotów przetwarzających
 • Zasady odpowiedzialności

1300-1330 lunch

1330-1500  Transfery danych poza EOGjak rozpoznać transfer danych, i jak wdrożyć wymagane zabezpieczenia

 • Pojęcie transferu danych
 • Instrumenty zabezpieczające transfer danych
 • Wyrok w sprawie Schrems II i jego konsekwencje dla praktyki

Liczba punktów przyznawanych w zakresie obowiązku doskonalenia radców prawnych: 13 pkt.

Poziom średniozaawansowany – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, które omawiane będą podczas szkolenia i mieli możliwość, w podstawowym zakresie, wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej praktyce zawodowej; nie znają orzecznictwa sądowego w obszarze przedmiotowym szkolenia. Szkolenie umożliwi jego uczestnikom poszerzenie posiadanej wiedzy, w tym również w zakresie orzecznictwa sądowego.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń jednak pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem dostępności miejsc.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490,-zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599,-zł netto* – dla pozostałych uczestników
*– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia dokonują Państwo poprzez zapis elektroniczny dostępny na stronie www.oirpwarszawa.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”/Najnowsze szkolenia OIRP w Warszawie lub bezpośrednio pod adresem: https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/
W powyższej zakładce znajdą Państwo również program szkolenia.
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://szkolenia.oirpwarszawa.pl/ (zielony przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty.
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone podpisane oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data szkolenia 31.10.2022 r.
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

W przypadku zaistnienia wyjątkowych lub nadzwyczajnych okoliczności możliwe są zmiany terminu, programu szkolenia jak również prowadzącego szkolenie. W takich sytuacjach odpowiednie informacje opublikowane zostaną  na stronie www.oirpwarszawa.pl

Informacji o szkoleniu udzielają:

Marta Gardzińska pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl.

Aleksandra Pietrasik pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

 

Aby dokonać rejestracji należy przygotować plik z potwierdzeniem przelewu
lub w przypadku jednostek budżetu państwa - oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych

E-rejestracja:
Czas przyjęcia wniosku: ok. 1 godziny
(zalecane)


Powrót do strony głównej